Úvod

RikuWeb, jakožto odpovědný subjekt na trhu digitálního marketingu, se zavazuje k maximální ochraně a bezpečnosti osobních údajů. Rozumíme tomu, že právo na ochranu osobních údajů je fundamentální právo každého jedince a přistupujeme k jeho zpracování s nejvyšší možnou vážností. Tento dokument poskytuje podrobné informace o tom, jak společnost RikuWeb zpracovává osobní údaje, jak jsou tyto údaje používány a jaké máte možnosti v souvislosti s vašimi údaji, které nám svěříte v rámci využívání našich služeb nebo interakce s naší webovou stránkou. Je naší povinností Vás informovat o vašich právech a způsobu, jakým můžete tyto práva u nás uplatnit.

Zásady zpracování osobních údajů

RikuWeb striktně dodržuje zásady ochrany osobních údajů, které jsou ustanoveny evropským nařízením GDPR a dalšími relevantními právními předpisy. Naše zásady zpracování osobních údajů jsou postaveny na principech transparentnosti, minimálního rozsahu sběru dat, limitované doby uchování, přesnosti, integrity a důvěrnosti. To znamená, že jakékoliv informace týkající se osobní identity jsou shromažďovány a zpracovávány pouze s vyjádřeným souhlasem dotčených osob a jen pro přesně definované účely, na jejichž základě byl souhlas udělen. Dále se zavazujeme k tomu, že tyto osobní údaje budeme chránit před jakýmkoli neoprávněným přístupem či zneužitím a že je budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro splnění těchto účelů.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která vám zaručuje GDPR. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo je opravit či aktualizovat, právo na výmaz, právo požadovat omezení zpracování, právo na přenositelnost vašich údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky můžete kdykoliv uplatnit tím, že nás kontaktujete skrze náš kontaktní e-mail [email protected] nebo přímo na poštovní adresu Radima Dvořáka Štefánikova 57, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace a zajistíme vám výkon vašich práv podle GDPR.

Zpracování a sdílení osobních údajů

RikuWeb používá osobní údaje pouze v souladu s účely, pro které byly shromážděny. To může zahrnovat vyhodnocování účinnosti marketingových kampaní, zlepšování našich služeb a komunikaci s klienty. Vaše osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje právní předpis nebo rozhodnutí soudních orgánů. V takovém případě je sdílení údajů prováděno s nejvyšší mírou opatrnosti a vždy v rámci platných právních norem.

Zabezpečení osobních údajů

Při zabezpečování vašich osobních údajů používáme široké spektrum technických a organizačních opatření. Zahrnují pokročilé bezpečnostní technologie, pravidelné školení zaměstnanců, vytváření bezpečnostních politik a procesních návodů. Zároveň průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme naše bezpečnostní protokoly, aby byly v souladu s nejnovějšími standardy v oblasti ochrany dat. Jste-li vlastníkem osobních údajů a máte obavy nebo dotazy ohledně jejich zabezpečení, neváhejte se na nás obrátit.

Facebook Twitter linkedIn