Úvod

Zásady ochrany osobních údajů společnosti RikuWeb představují závazek chránit soukromí a osobní údaje našich klientů a uživatelů. Plně respektujeme vaše práva na ochranu osobních údajů a sledujeme nejlepší praxe a legislativní požadavky v oblasti ochrany údajů. Jsme si vědomi důvěry, kterou jste nám prokázali při poskytování vašich osobních informací, a bereme tuto zodpovědnost velmi vážně. Dle zákonů České Republiky a Evropské unie přistupujeme k ochraně osobních údajů s maximální péčí a transparentností. Tento dokument obsahuje informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme předat a jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů.

Sběr a používání osobních údajů

Sbíráme osobní údaje, které nám poskytnete při používání našich služeb, jako je SEO, sociální media marketing, content marketing a další online marketingové služby. Shromažďované údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu, informace o vašem používání našich služeb a jakékoliv informace, které zadáte při komunikaci s naší firmou. Tyto údaje používáme k poskytování a zlepšení našich služeb, ke komunikaci s vámi, k marketingovým účelům a k úpravám obsahu na základě vašich preferencí. Věnujeme velkou pozornost zabezpečení sbíraných údajů a jejich ochraně před neoprávněným přístupem třetích stran.

Zabezpečení a ochrana údajů

Pro zabezpečení vašich osobních údajů využíváme moderních technických a organizačních opatření. Přijímáme všechny nezbytné kroky, aby údaje, které zpracováváme, byly chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením či jinými potenciálními riziky. Pravidelně provádíme revize našich bezpečnostních protokolů a aktualizujeme je podle potřeby, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou vždy bezpečně uloženy a zpracovány s nejvyšší možnou úrovní ochrany.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které máme uložené, a máte možnost požádat o jejich opravu nebo vymazání. Můžete rovněž využít právo na omezení zpracování vašich údajů nebo se proti zpracování odvolat. K využití těchto práv nebo pro jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na majitele společnosti, pana Radima Dvořáka, prostřednictvím e-mailu [email protected], nebo poštovní adresy Štefánikova 57, 602 00 Brno-střed, Česká Republika. Jako subjekt údajů máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud máte pocit, že byla vaše práva porušena.

Kontaktní údaje majitele

Pro jakékoli otázky nebo poznámky ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů nebo praktik zpracování údajů, prosím kontaktujte pana Radima Dvořáka na e-mailové adrese [email protected] nebo můžete využít poštovní adresu: Štefánikova 57, 602 00 Brno-střed, Česká Republika.

Facebook Twitter linkedIn